SALK

LIMBURG SOCIAAL-ECONOMISCH ONDER DE LOEP

Brochure SALK - Vlaams Belang

Hierna vindt u de visie van Vlaams Belang Limburg op de zorgwekkende sociaaleconomische ontwikkelingen in onze provincie sedert oktober 2012. Wij houden constant de vinger aan de pols over de toestand en de initiatieven van – wat heet – “de beleidsmakers”.

Voor de goede orde: Vlaams Belang analyseert rapporten en studies opgesteld en uitgevoerd door gerenommeerde studiebureaus in opdracht van LRM, LSM, POM, enz.

Wat ons betreft moeten de machtspolitici knopen doorhakken. De regeringen en bestuursniveaus die dit land rijk is moeten de middelen en de instrumenten aanreiken om uitvoering te geven aan de plannen. De politiek moet durven beslissen, hiervoor duidelijke, eenduidige en transparante regels uitvaardigen en deze vervolgens tot uitvoer brengen.

De broodnodige investeringen om de beleidsbeslissingen uit het verleden te realiseren komen echter steevast veel te laat op gang, zeker en vooral in en voor Limburg. Het feit dat onze provincie er maar niet in slaagt om de rest van Vlaanderen bij te benen ondanks een zeer gunstige geografische ligging vormt hiervan het ultieme bewijs.