SALK – Toerisme

De combinatie van groen, landbouw, vee-  en fruitteelt met verblijfstoerisme mag niet te zeer op de proef gesteld worden. De open ruimte, Limburgs toeristische troef, mag niet ten prooi vallen aan verstedelijking en ongebreidelde hoogbouw. Explosieve groei van bouwgronden wordt door de gemeenten nog al te vaak gebruikt om de belastinginkomstenverhouding op te krikken.

De ruimtelijke ordelijke opdeling moet het broos evenwicht in stand houden tussen de verschillende spelers. Limburg moet globaal bekeken worden. De som van deze ruimtelijke ordening garandeert ons een toeristische toekomst.

Toerisme is een sector die plaatsgebonden is en dus hier blijft! Deze moet dan ook alle groeikansen krijgen. Een omzet van 1.1 miljard Euro goed voor een marktaandeel van 21 % in het Vlaams Gewest en een tewerkstelling van 17.393 personen en bijv. 4 miljoen jaarlijkse overnachtingen mag je niet onderschatten. Als ambitieuze regio moet men inspelen op de moderne communicatiekanalen en de 4 miljoen overnachtingen willen blijven verbeteren. De verschillende mogelijkheden van toerisme moeten we een kans geven en verder ontwikkelen. De kennis van de talen (met ook de nodige aandacht voor het Duits) speelt een grote rol om een breder publiek aan te kunnen spreken.