SALK – Logistieke poort

Limburg is en blijft ook nu weer de dupe van de laksheid van de federale en Vlaamse regering.

Genk wordt volgens SALK² een betekenisvolle rol als trimodale logistieke poort. Ondanks het feit dat SALK² een vrij degelijk werkstuk is, worden de voor de hand liggende conclusies niet getrokken door de beleidsmakers. Het provinciaal bestuursniveau heeft bijvoorbeeld al jaren de mond vol van ‘Oost- en West-Limburg’, maar als puntje bij paaltje komt wordt uitsluitend melding gemaakt van de logistieke poorten van Born en Stein in “Oost-” (lees: Nederlands) “Limburg”. Men maakt verder geen gewag van samenwerking. Dit is dus, althans voorlopig, een gemiste kans.

Over het water kunnen in Nederlands Limburg al 3 jaar binnenvaartschepen van de VIb klasse ( vier lagen containers) behandeld worden in de trimodale poorten van Born en  Stein, in Genk is dat nog altijd niet mogelijk. Er ontbreekt nog steeds de beslissing om de hoogte van 8 bruggen aan te passen om deze schepen op het Albert kanaal toe te laten. Tevens zijn de dokken op het Albertkanaal maar toegankelijk voor schepen tot max 2000 ton terwijl dit 9000 ton zou moeten bedragen voor de VIb klasse.

Wat de spoorverbinding betreft is er maar sprake van 1 gerealiseerd traject op 4. Enkel de overbezette Montzen-lijn verbindt ons met  Nordrhein-Westfalen, Duitsland. Om de haven van Zeebrugge logistiek te bedienen wordt een derde spoor naar Gent gerealiseerd. Om de zeehavens van Zeebrugge, Gent en Antwerpen naar Duitsland degelijk te ontsluiten wordt niets ondernomen. De IJzeren Rijn via Noord-Limburg of de lijn 20 via het Maasland blijven dode letter. Lanaken is enkel vanuit Nederland via het spoor bereikbaar maar heeft geen verbinding met de Belgische spoorweginfrastructuur. De verbinding van Genk met het noorden van de provincie en de IJzeren Rijn ( de lijn 18 ) is niet meer bestaande. Hasselt heeft geen rechtstreekse lijn met Antwerpen. De verbinding heeft over Beringen een enkel spoor en is niet geëlektrificeerd.

Over de weg zijn nog maar 2 van de 4 beleidsbeslissingen genomen en in uitvoering. De Noord-Zuid verbinding in Houthalen-Helchteren en de aansluitingsweg van Sint Truiden met de E40 blijven maar aanslepen. De verbreding van de autosnelwegen E313 en de E314 is blijkbaar niet bespreekbaar, hetgeen de vlotte bereikbaarheid van Limburg met het centrum van het land grondig verstoord. De N78 is in rang gedegradeerd tot een secundaire weg waarvan het verkeer wordt afgeleid via de A2 in Nederland, een flessenhals van formaat met constant files tot gevolg. Het is nochtans diezelfde A2 waarlangs de logistieke poort Born gelegen is en waarlangs een rechtstreekse ontsluiting naar Vlaanderen zou kunnen tot stand gebracht worden. Het doortrekken van de Boslaan in Dilsen-Stokkem naar Born zou wenselijk zijn. Het betreft de weg waarlangs het industriegebied van ex-Siemens en ex- Bekaert gelegen is (dat in het SALK rapport gesitueerd wordt in Maasmechelen).

Rapporten van studiebureaus maken ook gewag van een te versnipperd en te weinig doelgericht beleid op regionaal niveau en bieden geen eenduidige en herkenbare logistieke positionering naar de markt. Er is eveneens een te gebrekkige afstemming tussen de stakeholders en een zowel gefragmenteerde als onvoldoende concrete marketingstrategie.

Transport en groothandel zijn de twee meest opgang makende sectoren in de provincie. Als doorvoerregio en door de detachering van buitenlandse werknemers van o.a. uitgevlagde of buitenlandse ondernemingen levert dit maar weinig toegevoegde waarde voor de Limburgse regio. Vanuit het hinterland-principe moet de regio een toegevoegde waarde kunnen creëren in een maakindustrie (3D-printing bijv.). De Limburgse regio beschikt al over productiemiddelen voor het vervaardigen van machines en werktuigen, medische apparatuur en instrumenten, precisie en optische instrumenten. Deze sectoren dienen verder ondersteund en ontwikkeld te worden zoals Onderzoek & Ontwikkeling, meer bepaald R&D-afdelingen van bedrijven. Deze moeten grondig ondersteund worden door en in nauw samenwerkingsverband gebracht worden met ons Limburgs onderwijslandschap.