Het Salk dreigt een Slak te worden

salk hbvl“De Limburgse politici en in het bijzonder de Limburgse ministers moeten vaker met de vuist op tafel slaan in Brussel. Anders dreigt het SALK een SLAK te worden”, zeggen de Vlaams Belangers Bert Schoofs en Chris Janssens in HBvL van 27.02.14.

 

Om elk mogelijk misverstand meteen in de kiem te smoren, Vlaams Belang Limburg is geenszins tegen het SALK, het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat.

Bert Schoofs: “We zijn het eens met de analyses en voorstellen in het SALK-rapport zoals het werd opgesteld door professor Herman Daems en zijn experten. We kunnen ons ook voor een groot stuk terugvinden in het SALK-uitvoeringsplan van de Vlaamse regering en de aanvulling daarop door de provincie Limburg.”

Chris Janssens: “Meteen na de aankondiging van de sluiting van Ford Genk ging het snel. Maar het tempo is er nu uit. Het SALK dreigt een SLAK te worden. De problemen met Locate in Limburg waren daar een mooie illustratie van. Dat zorgt voor frustraties. Maar de manier waarop Ingrid Lieten haar frustraties afreageerde op de werkgevers en hun organisaties was onbetamelijk. Ze schoffeerde daarmee uitgerekend de mensen van wie ze afhankelijk is om nieuwe banen te creëren.

De kritiek van Vlaams Belang Limburg op het SALK, of althans op de uitvoering ervan, is dat de geest van het SALK-rapport onvoldoende gerespecteerd wordt. Het is de privé die voor de nieuwe tewerkstelling moet zorgen. De overheid moet voor de randvoorwaarden zorgen. De partij denkt daarbij uitdrukkelijk aan infrastructuur, de ontwikkeling van bedrijventerreinen en onderzoek en ontwikkeling. Maar met initiatieven zoals Terhills Maasmechelen, de Avonturenberg in Beringen en de Rentmeesterwoning in Alden Biesen plaatst de overheid zich volgens Vlaams Belang in de plaats van de privé en doet ze die privé zelfs concurrentie aan.

Ook Spartacus blijft een doorn in het oog van Vlaams Belang. Schoofs: “De eerste sneltramlijn Hasselt-Maastricht speelt in de kaart van Maastricht. Die eerste lijn zal koopkracht uit Limburg wegzuigen. We vrezen ook dat het Spartacusplan een alibi wordt in Brussel om niet in andere mobiliteitsdossiers te investeren in Limburg.”

Janssens: “De investeringen van de NMBS in Limburg zijn daar een mooi voorbeeld van. Nul komma niets. Dat zal pas veranderen wanneer onze politici keihard op tafel slaan in Brussel. Dat moet eindelijk maar eens gebeuren bij de vorming van de nieuwe regeringen.”

Eric DONCKIER

Zoals alle andere Limburgse partijen heeft ook Vlaams Belang vele verzuchtingen. In de wetenschap dat niet alles gelijktijdig kan, moet er gekozen worden. Dit zijn de prioriteiten van de partij.

1 De belangrijkste maatregel die Vlaams Belang voorstelt, moet door de federale regering genomen worden. “De lasten op arbeid moeten omlaag, liefst door besparingen en zo nodig door verschuivingen binnen de fiscaliteit. En de Vlaamse regering moet haar regelgeving uitzuiveren. Pas daarna zullen binnen- en buitenlandse bedrijven opnieuw investeren en tewerkstelling creëren. Daarbij moet men ook actief op zoek gaan naar (buitenlandse) investeerders. Vooral Limburg kan daarvan profiteren als ontwrichte economische zone”, aldus Vlaams Belang.

2 Nauwere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven met klemtoon op het technisch onderwijs omdat Limburg een industriële roeping heeft. “Werkzoekenden moeten geactiveerd worden en begeleid naar werk. Daarbij is ook attitudevorming nodig zeker bij allochtone jongeren. Men moet ook over de grenzen kijken en proberen die jobs in te vullen met Limburgse werklozen.”

3 De ontsluiting van Limburg staat al lang op de agenda. Bij de vorming van de nieuwe regeringen moeten hierover sluitende afspraken gemaakt worden. De VB-eisen hier zijn de uitbouw van Genk tot een trimodale logistieke poot, de verbreding van E313 en E314, de afwerking van de Noord-Zuid, de uitbouw van de IJzeren Rijn met een aftakking naar Noord- en Midden-Limburg en de heropening van de spoorlijn 20 om via Maastricht aansluiting te krijgen op het Nederlandse spoorwegennet. (ed)

FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail