Chris Janssens en Bert Schoofs voeren lijsten aan

lijsttrekkersHet Vlaams Belang heeft Chris Janssens uit Genk aangeduid  als lijsttrekker voor het Vlaams Parlement en Bert Schoofs uit Beringen als lijsttrekker voor de Kamer.

Gerolf Annemans heeft bij zijn aantreden als partijvoorzitter gezegd dat hij werk wil maken van het vernieuwen en verjongen van de partij, gekoppeld aan de ervaring van vaste waarden. De aanduiding van de belangrijkste plaatsen op de Limburgse lijsten is daarvan een toonbeeld: Bert Schoofs als vaste waarde gekoppeld aan de nieuwe generatie die aangevoerd wordt door Chris Janssens en de voorzitter van het Vlaams Belang in Limburg Annick Ponthier.

Chris Janssens -lijsttrekker Vlaams Parlement-

Chris Jannsens (36) was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 voor het eerst lijsttrekker van het Vlaams Belang in Genk. Op 7 juni 2009 bekleedde hij de 2de plaats op de Limburgse lijst voor het Vlaams Parlement en werd hij voor het eerst verkozen als Vlaams volksvertegenwoordiger. Chris is geboren in Genk en heeft er ook altijd gewoond. Aan de KHLimburg volgde hij graduaat Zakelijk Vertalen & Tolken en daarna graduaat Rechtspraktijk aan de PHL. Nadien heeft hij vijf jaar in het notariaat gewerkt. De weg naar de politiek was voor hem zeker geen evidente keuze; hij komt niet uit een politiek geëngageerde familie. Chris kreeg de microbe reeds te pakken toen hij nog op de middelbare school zat Zijn sympathie voor het toenmalige Vlaams Blok werd door leraars en directie niet in dank afgenomen. Hij werd zelfs op het schoolmatje geroepen. Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon en vandaag is Chris uw Limburgse lijsttrekker voor het Vlaams Parlement.

Bert Schoofs –lijsttrekker Kamer-

Bert Schoofs (46) is jurist van opleiding en voormalig advocaat. Hij zetelt sinds 14 jaar in de Kamer van volksvertegenwoordigers en komt volgend jaar voor de 5de opeenvolgende keer op als lijsttrekker voor het Vlaams Belang in Limburg. In het federaal parlement behandelt hij de thema’s Justitie en Veiligheid. In de gemeenteraad van Beringen is hij fractieleider van de lokale partij Veilig Beringen Leefbare Dorpen (VBLD), een eenheidslijst van VB’ers, ex-LDD’ers en onafhankelijken. Bert is gehuwd en vader van 2 kinderen.

Annick Ponthier  -2de plaats Vlaams Parlement-

Annick Ponthier (42) werd geboren te Bilzen. Haar passie voor taal bepaalt haar studiekeuze en in 1992 behaalt ze haar diploma van gegradueerd bedrijfsvertaler aan het HHTI in Genk. Daarna gaat ze aan de slag bij een groot meubelbedrijf waar ze hoofd van de administratieve dienst werd. Bilzen, haar geboortestad, is het politieke epicentrum van Haspengouw. Dit heeft zeker invloed gehad op haar politiek engagement. Reeds vanaf haar studententijd engageert ze zich in verscheidene sociale en culturele verenigingen. Ook later in haar leven weigert ze aan de zijlijn te blijven staan en wil ze zich via de politieke weg actief inzetten voor onze samenleving. Haar Vlaams-nationalistische overtuiging leidt haar naar de enige politieke beweging die consequent de belangen van de Vlamingen verdedigt: Vlaams Belang.

Ze werd op 8 oktober 2006 verkozen tot gemeenteraadslid in Bilzen en tot provincieraadslid, waar ze zetelde als lid van de Commissie Welzijn, waar thema’s als gezinsbeleid, ouderenzorg, integratie-, gezondheids- en drugbeleid behandeld worden. In 2007 was ze kandidaat bij de verkiezingen voor het federaal parlement en sinds 2 juli 2009 vertegenwoordigt ze de Limburgse kiezer in de Kamer, eerst als lid van de commissie Binnenlandse Zaken, nadien als lid van de commissie Landsverdediging, Legeraankopen en Buitenlandse operaties.

Naast actieve politica is Annick ook gehuwd en moeder van twee dochters, Mirthe (13) en Britt (11).

FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail