Najaarscampagne: ‘Bespaar op asiel, niet op eigen mensen’

In de najaarscampagne, die in het teken staat van de oplopende asielfactuur, vestigt het Vlaams Belang de aandacht op de kostprijs van de asielcrisis en plaatst ze deze tegenover de massieve lastenverhogingen en besparingen die de burger krijgt opgedrongen.

FB-banner-asielcampagne2

Enkel op basis van het budget van Fedasil bedraagt de kost voor de opvang van één asielzoeker 1.249 euro per maand – of 14.991 euro per jaar. Indien we ook rekening zouden houden met leefloon, sociale huisvesting, gezondheidszorg, kindergeld en onderwijskosten loopt de factuur verder op tot een veelvoud van dit bedrag. Enkel op basis van de gekende kostenposten schat de partij de totale asielfactuur dit jaar op 883,7 miljoen euro. Ter illustratie: dat is vier maal het totale Vlaamse begrotingstekort van 2016, meer dan twee maal de totale besparing in de ziekteverzekering of 29 keer de besparing in het onderwijs. 

De oplossingen van het Vlaams Belang zitten vervat in een 10-puntenplan. Het uitgangspunt moet zijn dat asielzoekers in eigen regio worden opgevangen. In samenwerking met de internationale gemeenschap moeten volwaardige opvangcentra, zo dicht mogelijk bij huis, worden uitgebouwd. Daarnaast pleiten wij onder meer voor de herinvoering van controles aan de binnengrenzen, sluitende bewaking van de buitengrenzen, de verstrenging van de visapolitiek en een omvat ontradingsbeleid. 

De campagne van het Vlaams Belang omvat naast een pamflet dat verdeeld werd in alle bussen van Vlaanderen, affiches in het straatbeeld, advertenties in kranten en weekbladen, marktfolders en een doorgedreven campagne via sociale media. De inhoud van de marktfolder kan u hier bekijken: Marktfolder-Asielcampagne

Ook u kan ons steunen door lid te worden van het Vlaams Belang.

Kom mee in het verzet! We rekenen op uw steun.

FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail