Lokale verkiezingen 2018: Vlaams Belang vraagt inschrijvingsstop voor nieuwkomers in steden en gemeenten

De lokale verkiezingen van 2018 naderen met rasse schreden. Hier en daar worden er al aandachtspunten naar voor geschoven die een basis kunnen vormen voor eventuele coalitiegesprekken.

Vlaams Belang doet als eerste partij enkele concrete voorstellen ter zake.

Zo koppelt nationaal voorzitter Tom Van Grieken een duidelijke voorwaarde aan eventuele coalities (met N-VA) na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. een inschrijvingsstop voor nieuwe vreemdelingen in steden en gemeenten.

Voorts doet het Vlaams Belang een voorstel om een einde te maken aan fraude met sociale huisvesting: immigranten die een sociale woning in dit land willen, moeten zelf aantonen dat ze in hun thuisland geen andere eigendommen meer hebben. Indien het land in kwestie niet wenst mee te werken met onze Vlaamse regering, kunnen hun onderdanen geen aanspraak maken op een sociale woning.

Pas dan kan er werk gemaakt worden van een échte omwenteling op sociaal vlak. Het Vlaams Belang zet de lijnen alvast uit.

FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Vlaams Belang voert 11 juli campagne: ‘Dit is Vlaamse grond!’

Naar aanleiding van 11 juli wil het Vlaams Belang opnieuw onderstrepen dat deze Vlaamse feestdag niet mag verworden tot een flauw afkooksel waarbij communautaire eisen in de ijskast worden gezet voor onbepaalde duur.

Onder de slogan ‘Dit is Vlaamse grond’ zal onze partij een actueel thema op de voorgrond plaatsen. De toenemende verloedering in de grootsteden, de verfransing in Brussel en de rand, de islamisering: het zijn allemaal tekenen aan de wand die aantonen dat vervreemding en chaos heersen. Er moet een halt worden toegeroepen aan het inpalmen (zowel letterlijk als figuurlijk) van onze grond en cultuur. Daarom zeggen wij van de kust tot in de Voerstreek: “Dit is Vlaamse grond.”

Net als de voorbije jaren schenkt het Vlaams Belang een origineel hebbeding aan mensen die op 11 juli hun leeuwenvlag uithangen. 

Vanzelfsprekend rekenen we erop dat al onze leden en sympathisanten op 11 juli ‘vlaggen’.  Mocht uw vlag echter al wat slijtage vertonen of kent u iemand die een (nieuwe of extra) vlag kan gebruiken, contacteer ons gerust. Wij zorgen ervoor!

Op 11 juli hang ik de Vlaamse leeuw uit!

 

FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Sociale media en het ‘Limburgsymbool’

De promotie van het ‘Limburgsymbool’ wordt gevoerd in de Weekkrant, de weekendeditie van HBvL en andere mediakanalen. Kosten noch moeite worden gespaard.

Een ander promotiekanaal zijn de sociale media. Zo publiceert de Facebook-pagina ‘Limburgsymbool’  iedere 2 weken een portret van een Limburger die zijn of haar visie op Limburg uit. Op 15 april was het de beurt aan Aya Sabi, een 20-jarige studente, moslima mét hoofddoek.

Moslima

Dat een islamitische hoofddoek gelijk staat met een afkeer en een afwijzen van ons westers samenlevingsmodel, waarin de scheiding van kerk en staat vooropstaat en een gelijkwaardige behandeling van man en vrouw, vormt blijkbaar geen probleem.

Het provinciebestuur is er blijkbaar fier op dat een inwoner van Limburger zich daar openlijk tegen afzet. Meer nog: dat die inwoner politiek-ideologisch provoceert …  óp een overheidspagina, door overheidsgeld betaalde overheidspagina, en zich openlijk afzet tégen diezelfde overheid. Dit heeft o.i. niets meer te maken met fierheid op onze provincie of op onze samenleving, dit heeft ALLES te maken met een doelbewuste provocatie, van een wij-zij verhaal en het Vlaams Belang keurt dit ten stelligste af.

Op de FB-pagina wordt overigens het volgende meegegeven: “Je moet ervoor zorgen dat je uitspraken niet beledigend zijn voor anderen. Discriminerende, politieke en té commerciële boodschappen verwijderen we!” Het feit dat de promotie – of het symbool ervan – zélf een discriminerende en zonder twijfel een politieke of politiek-ideologische inslag heeft, is de deputatie blijkbaar ontgaan.

Door doelbewust en tegen beter weten in de onderdrukking van de vrouw mee te gedogen en te promoten draagt de deputatie telkens weer bij aan de stijgende islamisering van onze samenleving, en van onze provincie.

Het was provincieraadslid Koen Ooms, die de zaak aankaartte en de deputatie interpelleerde over dit voorval. Hij vroeg hen te stoppen met het promoten van een politieke ideologie die de onze niet is en die haaks staat op onze waarden en normen. Bovendien vroeg hij te stoppen met de dure en nutteloze promotie van het ‘Limburgsymbool’. Het Vlaams Belang is van oordeel dat Limburg voldoende troeven in handen heeft om een succesrijke provincie te zijn die floreert op sociaal en economisch vlak.

Hij riep de deputatie tenslotte op meer in te zetten op het verdedigen van de Limburgse belangen aan de federale en Vlaamse onderhandelingstafels wanneer de regeringen in dit land worden gevormd. Daar zou onze provincie wel bij varen, meer dan door het voeren van deze dure non-campagne.

FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Erdogan-propaganda met Vlaams belastinggeld: Limburg scoort hoog!

 Niet minder dan 13 van de 28 moskeeën die in Vlaanderen gefinancierd worden, behoren tot de Diyanet-structuur, het Turkse ‘Praesidium voor religieuze zaken’ dat onder het gezag valt van de Turkse eerste minister.  Het merendeel van de subsidies vloeit naar moskeeën die in Limburg gevestigd zijn.

Wat het nog schrijnender maakt, is dat in Limburg 8 van de 13 moskeeën behoren tot de Diyanet-structuur.

Logo Diyanet

De Diyanet-imams ontvangen een salaris van de Turkse staat, krijgen hun richtlijnen uit Ankara en worden volgens een rotatieprincipe om de vier jaar vervangen om integratie in de gastsamenleving te vermijden. Binnen- en buitenlandse media tonen zich inmiddels in toenemende mate verontrust over de Diyanet-moskeeën. Er wordt gesteld dat de Diyanet meer en meer vervelt tot een propagandamachine voor de fundamentalistische AK-partij van president Erdogan. Diyanet wordt ook omschreven als een ‘staat binnen de staat die de Turkse samenleving meer en meer op islamitische leest wil schoeien’. Terwijl Vlaanderen de Turkse Diyanetmoskeeën  subsidieert, treedt het regime dat in deze moskeeën de lakens uitdeelt de mensenrechten en fundamentele vrijheden in eigen land massaal met de voeten.  De persvrijheid in Turkije is nagenoeg volledig afgeschaft, dissidenten worden willekeurig gearresteerd, parlementsleden worden vervolgd en Koerdische burgers worden brutaal afgeslacht.

In het Vlaams parlement vroeg Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens bevoegd minister Homans (N-VA) om de Diyanet-moskeeën te monitoren en komaf te maken met de betoelaging van deze moskeeën. Homans bleef echter koppig de realiteit ontkennen en ontweek de kern van het probleem. Voor het Vlaams Belang betekent dit dat Homans er mee voor zorgt dat de Erdogan-propagandamachine voluit kan blijven draaien.

De stopzetting van de subsidiëring van de Diyanetmoskeeën moet voor onze partij een eerste stap zijn in de richting van een totale subsidiestop voor de islam.

FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

De comeback van het Vlaams Belang!

In Het Belang van Limburg laat Chris Janssens, fractieleider in het Vlaams Parlement én Limburger, zijn licht schijnen over de recente evoluties in de peilingen omtrent de kiesintenties bij de Vlaming.

“De cijfers in de peilingen zijn een reactie op de problemen van het voorbije jaar. Of het nu gaat over moslimextremisme of de asielcrisis, het Vlaams Belang noemt de problemen bij naam.”, aldus Chris Janssens.

Lees hier het volledige krantenartikel:

12552974_10207210586416088_789159966370412037_n

FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Najaarscampagne: ‘Bespaar op asiel, niet op eigen mensen’

In de najaarscampagne, die in het teken staat van de oplopende asielfactuur, vestigt het Vlaams Belang de aandacht op de kostprijs van de asielcrisis en plaatst ze deze tegenover de massieve lastenverhogingen en besparingen die de burger krijgt opgedrongen.

FB-banner-asielcampagne2

Enkel op basis van het budget van Fedasil bedraagt de kost voor de opvang van één asielzoeker 1.249 euro per maand – of 14.991 euro per jaar. Indien we ook rekening zouden houden met leefloon, sociale huisvesting, gezondheidszorg, kindergeld en onderwijskosten loopt de factuur verder op tot een veelvoud van dit bedrag. Enkel op basis van de gekende kostenposten schat de partij de totale asielfactuur dit jaar op 883,7 miljoen euro. Ter illustratie: dat is vier maal het totale Vlaamse begrotingstekort van 2016, meer dan twee maal de totale besparing in de ziekteverzekering of 29 keer de besparing in het onderwijs. 

De oplossingen van het Vlaams Belang zitten vervat in een 10-puntenplan. Het uitgangspunt moet zijn dat asielzoekers in eigen regio worden opgevangen. In samenwerking met de internationale gemeenschap moeten volwaardige opvangcentra, zo dicht mogelijk bij huis, worden uitgebouwd. Daarnaast pleiten wij onder meer voor de herinvoering van controles aan de binnengrenzen, sluitende bewaking van de buitengrenzen, de verstrenging van de visapolitiek en een omvat ontradingsbeleid. 

De campagne van het Vlaams Belang omvat naast een pamflet dat verdeeld werd in alle bussen van Vlaanderen, affiches in het straatbeeld, advertenties in kranten en weekbladen, marktfolders en een doorgedreven campagne via sociale media. De inhoud van de marktfolder kan u hier bekijken: Marktfolder-Asielcampagne

Ook u kan ons steunen door lid te worden van het Vlaams Belang.

Kom mee in het verzet! We rekenen op uw steun.

FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Immigratie: Te veel is te veel!

Men hoeft geen helderziende te zijn om te weten dat de toestroom naar Europa nog zal toenemen indien niet dringend werk gemaakt wordt van een correcte en strikte immigratiepolitiek. Het menselijk reservoir dat naar Europa wil, is immers onbeperkt.

Suikerpamflet frontpagina

 In Afrika en Azië wachten geen tienduizenden of zelfs honderdduizenden, maar miljoenen op een gunstige gelegenheid om naar onze contreien af te zakken. Europa kan deze mensenmassa onmogelijk opvangen zonder zijn eigen fundamenten, stabiliteit, welvaart en veiligheid in gedrang te brengen. Een land – en bij uitbreiding een continent – heeft niet alleen het recht zijn grenzen te beschermen; het heeft tegenover zijn eigen burgers ook de plicht dat te doen.

We moeten met andere woorden – ook in de letterlijke zin van het woord – grenzen stellen.

In die optiek werd er onlangs een pamflet verdeeld in alle gemeenten waar er in allerijl centra worden ingericht om de toestroom op te vangen. Zoals bijvoorbeeld in Houthalen-Helchteren.

In bijlage vindt u de folder die bedeeld werd: Suikerpamflet-Houthalen-Helchteren

 

FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Najaarscampagne: ‘Bespaar op asiel, niet op eigen mensen’

‘Bespaar op asiel, niet op eigen mensen’. Met die slogan lanceerde het Vlaams Belang zijn nieuwe campagne die in het teken staat van de oplopende asielfactuur.

Asielcampagne-FBbanner

Tijdens een druk bijgewoonde persconferentie stelde de partij zijn visie en programma voor met betrekking tot het falende asiel- en migratiebeleid.

Concrete inhoud campagne

In de loop van deze week krijgt iedereen het huis-aan-huisblad van de partij in de bus. Daarin wordt de enorme kost van de opvang van asielzoekers geplaatst tegenover de besparingen en lastenverhogingen waarmee de Vlamingen worden geconfronteerd. Daarnaast stelt het Vlaams Belang ook zijn alternatieven voor. Voorbeelden uit landen als Denemarken, Australië, Slovakije, … tonen aan dat het wel degelijk anders kan.

Met een originele marktfolder in de hand zorgen onze militanten ervoor dat de oplossingen van het Vlaams Belang verder bekendgemaakt worden. Ook via de sociale media wordt heel wat materiaal voorzien om de standpunten te verspreiden.

Ook u kan uw steentje bijdragen. Deel onze standpunten en plaats of deel ze verder via de sociale media. Op deze manier kunnen we met zijn allen de mediaboycot omzeilen.

We rekenen op uw steun!

Via deze link kan u de persconferentie en onze voorstellen ter zake herbekijken. http://www.vlaamsbelang.org/nieuws/11140

FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Brunchen en wandelen in de schaduw van Landcommanderij Alden Biesen. Vlaams Belang Bilzen nodigt uit!

Op zondag 20 september 2015 organiseert het Vlaams Belang afdeling Bilzen een heerlijke Brunch met wandeling in de schaduw van Landcommanderij Alden Biesen.

Alden Biesen luchtfoto

U wordt hiervoor van harte uitgenodigd!

Gastspreker is nationaal jongerenvoorzitter Reccino Van Lommel!

Let op: tijdig inschrijven is verplicht!

Alle gegevens m.b.t. programma en inschrijving vindt u hier:

Brunch en Wandeling VB Bilzen

FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Provinciaal secretariaat Vlaams Belang mikpunt van vandalisme

Het Limburgse Vlaams Belang-secretariaat is vorige nacht opnieuw het mikpunt van vandalisme, vernielzucht en blinde haat geworden. De beveiligingscamera’s registreerden hoe twee personen het venster en de gevel vlak na middernacht ‘vakkundig’ bewerkten met zwarte graffiti. Het feit dat er duidelijk melding gemaakt wordt van camerabewaking aan het gebouw maakte blijkbaar weinig indruk.

Vandalisme Vlaams Belang secretariaat Hasselt (3)

Provinciaal coördinator voor Vlaams Belang Limburg, Annick Ponthier, diende vandaag klacht in en overhandigde de camerabeelden aan de Hasseltse politie.

Het gaat hier duidelijk opnieuw om een politieke aanval. Blijkbaar menen sommige burgers nog altijd dat politieke meningsverschillen moeten worden bestreden met geweld en vandalenstreken, eerder dan met argumenten en een eerlijk debat.

We hopen dat de daders snel zullen gevat worden en verantwoordelijk zullen worden gesteld voor hun daden.

 

FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail